Kultúrne podujatia

 
SŠÚ Vinné za finančnej podpory starostov zmluvných obcí každoročne už 10 rokov uskutočňuje kultúrne podujatia pre deti materských škôl, žiakov základných škô a pedagógov škôl vždy v inej obci za spolupráce daných obcí
  • Sláviček pre detí materských škôl, od šk.r. 2014/2015 - Talentárium detí materských škôl 
  • Karaoke s Viktorom, od šk.r. 2014/2015 Talentárium žiakov I.st. základných škôl 
  • Deň učiteľov
 

                       DEŇ UČITEĽOV

                                       

Dobrá škola je tá, kde milujú deti a vážia si ich rodičov.

    Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ. 

Moderátorka Katarína Činčárová privítala v obci Vinné  pedagógov, riaditeľov a zástupcov základných a materských škôl, predstaviteľov obcí, štatutára spoločného školského úradu Ing. Mariana Makeľa a odborné zamestnankyne PaedDr. Zdenku Hlaváčovú, PhD. a PaedDr. Evu Matuchovú. 

Čítaj viac....

TALENTÁRIUM

                                   
Termín: 24.2.2016
Čas: 8:30 hod.
Miesto: ZOS Michalovce

Súťažiacich , porotu, pedagógov a rodičov privítala moderátorka Mgr. Martina Feňková učiteľka ZŠ Strážske. V predstavila porotu - štatutára  Spoločného školského úradu Vinné Ing. Mariána Makeľa – starostu obce Vinné, PaedDr. Zdenku Hlaváčovú, PhD a PaedDr. Evu Matuchovú odborných zamestnancov Spoločného školského úradu Vinné, Mgr. Evu Rafayovú riaditeľku ZOS, Mgr. Alenu Narátilovú  zo Zemplínskeho osvetového strediska.

Čítaj viac....Talentárium žiakov I.st.ZŠ.pdf (184159)

Talentárium detí materských škôl

                               
Termín: 5.11.2015
Čas: 8.30 hod
Miesto: ZPOS Michalovce
 
Čítaj viac...

 

Talentárium žiakov základných škôl SŠÚ Vinné

                                   
Termín: 19.2.2015
Čas: 8:30 hod.
Miesto: ZOS Michalovce

Talent . Každý z nás dostal ten nádherný dar v určitej miere do vienka, no nie každý ho v sebe dokáže objaviť a zveľaďovať.  Mať talent je jedna vec, nebáť sa ho predviesť druhá. Vystúpiť pred publikom chce guráž.

Týmito slovami privítala hostí a súťažiacich moderátorka Mgr. Martina Feňková učiteľka ZŠ Strážske. V Úvode privítala súťažiacich, predstavila hostí a porotu - štatutára  Spoločného školského úradu Vinné Ing. Mariána Makeľa – starostu obce Vinné, PaedDr. Zdenku Hlaváčovú, PhDPaedDr. Evu Matuchovú odborných zamestnancov Spoločného školského úradu Vinné, Mgr. Evu Rafayovú riaditeľku ZOS, Mgr. Alenu Narátilovú  zo Zemplínskeho osvetového strediska.

Čítaj viac....

Talentárium žiakov 1.st.ZŠ.pdf (347050)