Zabezpečenie pracovného stretnutia SŠÚ

Dňa 15. 3. 2017 štatutár Spoločného školského úradu so sídlom vo Vinnom Ing. Marián Makeľ a odborné zamestnankyne SŠÚ PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. a PaedDr. Eva Matuchová vycestovali do gminy Muczyna v Poľsku. Účelom pracovnej cesty bolo dohodnutie podmienok v hoteli Klimek na pripravované pracovné stretnutie  a workshopy zástupcov samospráv zmluvných obcí a riaditeľov MŠ a ZŠ, ZUŠ a CVČ SŠÚ pre nový školský rok 2017/2018.

                        

Jednodňové pracovné stretnutie vedúcich/riaditeliek zariadení školského stravovania SŠÚ Vinné k stravovaniu na školách

Termín konania: 28.2.2017

Miesto: Penzión Juliana Zemplínska šírava

Počet zúčastnených vedúcich/riaditeliek ZŠS: 24 zo SŠÚ Vinné a 14 zo ŠÚ Michalovce

Dňa 22. 2. 2017 sa konalo pracovné stretnutie vedúcich a riaditeľov zariadení školského stravovania Spoločného školského úradu Vinné a Školského úradu Michalovce. Počet zúčastnených 43. 

Témou stretnutia v prvom bloku boli aktuálne otázky a najnovšie zaujímavosti z oblasti školského stravovania, najmä so zameraním na aplikáciu nových požiadaviek pre likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu. 

V druhom bloku prezentovali firmy svoje produkty ponúkané školám spojené s ochutnávkou jedál pripravených na základe MSN pre školské stravovanie 

Aj touto cestou ďakuje štatutár SŠÚ Vinné Ing. Marián Makeľ starostom zmluvných obcí za ich záujem, podporu, investovanie a starostlivosť o bezproblémový chod týchto našich stravovacích zariadení.

 

Pracovné stretnutie starostov zmluvných obcí SŠÚ so sídlom vo Vinnom

Termín konania: 18.2.2017

Miesto konania: OcÚ Vinné

Počet zúčastnených starostov: 19

Zúčastnení starostovia boli oboznámení s čerpaním rozpočtu za rok 2016. Jednohlasne schválili návrh rozpočtu na rok 2017 a plán aktivít v školskom roku 2016/2017.Témou stretnutia boli aktuality v škiolstve
- Požiadavka vykonania prvej atestácie vedúcich pedagogických zamestnancov
- Metodické materiály SŠÚ Vinné ( príplatky, VZN, PAM)
- Plán aktivít v šk.r.2016/2017
- Aktuality v zariadeniach školského stravovania
Z pracovného stretnutia bola vyoracovaná zápisnica s uznesením.
 
 
 
 

                    Pracovné stretnutia

 

Školský rok 2016/2017

 

1. Riaditeľov škôl a ŠZ a starostov obcí
 
   Termín: 30-31.augusta 2016
   Miesto: Zemplínska šírav, aPenzión Juliana
   Počet zúčastnenýchza školu:1
 
2. Starostov zmluvných obcí SŠÚ Vinné
    Termín: 18.1.2017
    Miesto: Obecný úrad Vinné
    Počet zúčastnených: 19
 
3. Pracovné stretnutie riaditeliek/vedúcich ZŠS
   Termín: 22.2.2017
   Miesto: Penzión Juliana Zemplínska šírava
   Počet zúčastnených za ZŠS: 1/28
 
4. Pracovné stretnutie riaditeľov MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ
   Termín: 30. 3. 2017
   Miesto: OcÚ Vinné
   Počet zúčastnených: 47
 

Školský rok 2015/2016 

6. Riaditeľov Materských škôl a  zástupcov pre  MŠ v ZŠ s MŠ
    Termín: 22.2.2016
    Miesto: ZOS Michalovce
    Počet zúčastnených: 22
 
5.Vedúcich/riaditeliek ZŠS
   Termín:
    Miesto: Penzion Juliaqna Zemplínska šírava
    Počet zúčastnených 
 
4. Starostov zmluvných obcí SŠÚ Vinné
    Termín: 22.1.2016
    Miesto: Obecný úrad Vinné
    Počet zúčastnených: 17
 
3. Riaditeľov základných škôl a ŠZ
 
   Termín: 13. 1.11.2016
   Miesto: ZŠ s MŠ Zalužice
   Počet zúčastnených: 
 
2.Riaditeľov základných škôl a ŠZ
 
   Termín: 30.11.11.2015
   Miesto: ZŠ Strážske
   Počet zúčastnených: 22
 
1. Riaditeľov škôl a ŠZ a starostov obcí
 
   Termín: 24-25.augusta 2015
   Miesto: Kaluža penzión Juliana
   Počet zúčastnených: 71
   ( 26 riaditeľov MŠ, 20 riaditeľov ZŠ, 25 straostov zmluvných obcí )

Pozvánka prac. str. august 2015 .pdf (725069)

 

Školský rok 2014/2015

6. Riaditeľov materských ,základných škôl a ŠZ
  
   Termín: 15.6.2015
   Miesto:OcÚ Vinné
   Počet zúčastnených: 45
 
5. Vedúcich zariadení školského stravovania
     
   Termín: 13.3.2015
   Miesto:Zemplínska šírava, Penzión Juliana 
   Počet zúčastnených: 25
 
4.Riaditeľov základných škôl a ŠZ
 
   Termín: 17.2.2015
   Miesto: ZŠ Nacina Ves
   Počet zúčastnených: 20
 
3.Riaditeľov materských škôl
 
   Termín : 16.2.2015
    Miesto: ZOS Michlaovce 
    Počet zúčastnených: 25
 
2. Starostov zmluvných obcí
 
    Termín: 12.2.2015
    Miesto: OcÚ Vinné
    Počet zúčastnených: 21
 
 
1. Riaditeľov škôl a ŠZ a starostov obcí
 
   Termín: 8-9.septembra 2014
    Miesto: Kežmarské Žľaby
   Počet zúčastnených: 57
   (16 riaditeľov MŠ, 19 riaditeľov ZŠ , 22 straostov zmluvných obcí )
 
 
 

Jednodňové pracovné stretnutie vedúcich/riaditeliek zariadení školského stravovania SŠÚ Vinné k stravovaniu na školách

Dňa 22. 2. 2017 sa konalo pracovné stretnutie vedúcich a riaditeľov zariadení školského stravovania Spoločného školského úradu Vinné a Školského úradu Michalovce. Počet zúčastnených 43. 

Témou stretnutia boli aktuálne otázky a najnovšie zaujímavosti z oblasti školského stravovania, najmä so zameraním na aplikáciu nových požiadaviek pre likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu. 

Aj touto cestou ďakuje štatutár SŠÚ Vinné Ing. Marián Makeľ starostom zmluvných obcí za ich záujem, podporu, investovanie a starostlivosť o bezproblémový chod týchto našich stravovacích zariadení.