Pracovné stretnutia

 

Školský rok 2016/2027

 

1. Riaditeľov škôl a ŠZ a starostov obcí
 
   Termín: 30-31.augusta 2016
   Miesto: Zemplínska šírav, aPenzión Juliana
   Počet zúčastnených:1
 

Školský rok 2015/2016 

6. Riaditeľov Materských škôl a  zástupcov pre  MŠ v ZŠ s MŠ
    Termín: 22.2.2016
    Miesto: ZOS Michalovce
    Počet zúčastnených: 22
 
5.Vedúcich/riaditeliek ZŠS
   Termín:
    Miesto: Penzion Juliaqna Zemplínska šírava
    Počet zúčastnených 
 
4. Starostov zmluvných obcí SŠÚ Vinné
    Termín: 22.1.2016
    Miesto: Obecný úrad Vinné
    Počet zúčastnených: 17
 
3. Riaditeľov základných škôl a ŠZ
 
   Termín: 13. 1.11.2016
   Miesto: ZŠ s MŠ Zalužice
   Počet zúčastnených: 
 
2.Riaditeľov základných škôl a ŠZ
 
   Termín: 30.11.11.2015
   Miesto: ZŠ Strážske
   Počet zúčastnených: 22
 
1. Riaditeľov škôl a ŠZ a starostov obcí
 
   Termín: 24-25.augusta 2015
   Miesto: Kaluža penzión Juliana
   Počet zúčastnených: 71
   ( 26 riaditeľov MŠ, 20 riaditeľov ZŠ, 25 straostov zmluvných obcí )

Pozvánka prac. str. august 2015 .pdf (725069)

 

Školský rok 2014/2015

6. Riaditeľov materských ,základných škôl a ŠZ
  
   Termín: 15.6.2015
   Miesto:OcÚ Vinné
   Počet zúčastnených: 45
 
5. Vedúcich zariadení školského stravovania
     
   Termín: 13.3.2015
   Miesto:Zemplínska šírava, Penzión Juliana 
   Počet zúčastnených: 25
 
4.Riaditeľov základných škôl a ŠZ
 
   Termín: 17.2.2015
   Miesto: ZŠ Nacina Ves
   Počet zúčastnených: 20
 
3.Riaditeľov materských škôl
 
   Termín : 16.2.2015
    Miesto: ZOS Michlaovce 
    Počet zúčastnených: 25
 
2. Starostov zmluvných obcí
 
    Termín: 12.2.2015
    Miesto: OcÚ Vinné
    Počet zúčastnených: 21
 
 
1. Riaditeľov škôl a ŠZ a starostov obcí
 
   Termín: 8-9.septembra 2014
    Miesto: Kežmarské Žľaby
   Počet zúčastnených: 57
   (16 riaditeľov MŠ, 19 riaditeľov ZŠ , 22 straostov zmluvných obcí )