Športové podujatia detí MŠ, žiakov ZŠ a zamestnancov škôl a samosprávy v šk.r.2015/2016

čítaj viac...
 
 
Foto

Športové podujatia deti MŠ, žiakov ZŠ a zamestnancov samosprávy v šk.r. 2014/2015

Čítaj viac ...

článok do novín Vinné - olym. 2015.pdf

Športové podujatia

SŠÚ každoročne organizuje športové podujatia. Vrátane 0 ročníkov  sú to v školskom roku 2014/2015 už 10. ročníky.
Olympiády pre detí materských škôl a žiakov základných škôl a Šport nás spája pre zamestnancov samosprávy.
                           
                             logo MŠ              logo ZŠ        logo Šport nás spája
 
Zaujímavé súťaže pre jednotlivcov, družstva a dvojice.
Nechýba bohaté občerstvenie a zaujímavé ceny.
Organizacia v spolupráci s materskými a základnými školami  a finančnou podporou  zmluvných obcí.
 
                    Realizácia  športových aktivít v školách a obciach
         
školský rok obec
škola
akcia počet
účastníkov
 
2005/2006 ZŠ s MŠ Vinné olympiáda detí MŠ
olympiády žiakov ZŠ I.st a II.st
46
64, 36
 
  Strážske Šport nás spája 107  
2006/2007 MŠ Klokočov olympiáda detí MŠ 32  
  ZŠ s MŠ Vinné olympiády žiakov ZŠ I.st. a II.st 68,40  
  Budkovce Šport nás spája 110  
2007/2008 MŠ Strážske olympiáda detí MŠ 44  
  ZŠ Staré olympiáda žiakov ZŠ  I.st. 60  
  ZŠ Strážske olympiáda žiakov ZŠ II.st. 42  
  Zalužice Šport nás spája 140  
2008/2009 MŠ Krásnovce olympiáda detí MŠ 52  
  ZŠ s MŠ Vinné olympiády žiakov ZŠ I.a II.st 48,60  
  Poruba p/V Šport nás spája 102  
2009/2010 MŠ Slavkovce olympiáda detí MŠ 46  
  ZŠ s MŠ Úbrež olympiáda žiakov ZŠ I.st. 60  
  ZŠ s MŠ Zalužice olympiáda žiakov ZŠ  II.st. 60  
  Petrovce n/L Šport nás spája 120  
2010/2011 MŠ Závadka olympiáda detí MŠ 63  
  Veľ. Revištia olympiáda žiakov ZŠ I.st. 60  
  ZŠ s MŠ Krčava olympiáda žiakov ZŠ II.st. 44  
  Staré Šport nás spája 135  
2011/2012 MŠ Dúbravka olympiáda detí MŠ 50  
  ZŠ Šamudovce olympiáda žiakov ZŠ I.st. 60  
  ZŠ Strážske olympiáda žiakov ZŠ II.st 36  
  Klokočov Šport nás spája 122  
2012/2013 MŠ Budkovce olympiáda detí MŠ 59  
  ZŠ s MŠ Vinné olympiáda žiakov ZŠ I a II.st. 64  
  Strížske Šport nás spája 135  
2013/2014 MŠ Lesné olympiáda detí MŠ 48  
  ZŠ Lastomír olympiáda žiakov ZŠ I.st. 68  
  ZŠ s MŠ Krčava olympiáda žiakov ZŠ II.st. 40  
  Kaluža Šport nás spája 166  
2014/2015 ZŠ s MŠ Hatalov olympiáda detí MŠ 64  
  ZŠ s MŠ Žbince olympiáda žiakov ZŠ I.st. 56  
  ZŠ Jovsa olympiáda žiakov ZŠ II.st. 32  
  Staré
 
Šport nás spája 112
 
 
2015/2016


2016/2017
ZŠ s MŠ F.J.Fugu Vinné
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
Zš Vrbnica


MŠ Nacina Ves
ZŠ Vyšná Rybnica
ZŠ s MŠ Zalužice 
Olympiáda detí MŠ
Olympiáda žiakov II.st. ZŠ
Olympiáda žiakov I.st. ZŠOlympiáda detí MŠ
Olympiáda žiakov I.st.
Olympiáda žiakov II.st. 
56
28

4882
60
32