Športové podujatia detí MŠ, žiakov ZŠ a zamestnancov škôl a samosprávy v šk.r.2015/2016

čítaj viac...
 
 
Foto

Športové podujatia deti MŠ, žiakov ZŠ a zamestnancov samosprávy v šk.r. 2014/2015

Čítaj viac ...

článok do novín Vinné - olym. 2015.pdf

Športové podujatia

SŠÚ každoročne organizuje športové podujatia. Vrátane 0 ročníkov  sú to v školskom roku 2014/2015 už 10. ročníky.
Olympiády pre detí materských škôl a žiakov základných škôl a Šport nás spája pre zamestnancov samosprávy.
                           
                             logo MŠ              logo ZŠ        logo Šport nás spája
 
Zaujímavé súťaže pre jednotlivcov, družstva a dvojice.
Nechýba bohaté občerstvenie a zaujímavé ceny.
Organizacia v spolupráci s materskými a základnými školami  a finančnou podporou  zmluvných obcí.
 
                    Realizácia  športových aktivít v školách a obciach
       
školský rok obec
škola
akcia počet
účastníkov
2005/2006 ZŠ s MŠ Vinné olympiáda detí MŠ
olympiády žiakov ZŠ I.st a II.st
46
64, 36
  Strážske Šport nás spája 107
2006/2007 MŠ Klokočov olympiáda detí MŠ 32
  ZŠ s MŠ Vinné olympiády žiakov ZŠ I.st. a II.st 68,40
  Budkovce Šport nás spája 110
2007/2008 MŠ Strážske olympiáda detí MŠ 44
  ZŠ Staré olympiáda žiakov ZŠ  I.st. 60
  ZŠ Strážske olympiáda žiakov ZŠ II.st. 42
  Zalužice Šport nás spája 140
2008/2009 MŠ Krásnovce olympiáda detí MŠ 52
  ZŠ s MŠ Vinné olympiády žiakov ZŠ I.a II.st 48,60
  Poruba p/V Šport nás spája 102
2009/2010 MŠ Slavkovce olympiáda detí MŠ 46
  ZŠ s MŠ Úbrež olympiáda žiakov ZŠ I.st. 60
  ZŠ s MŠ Zalužice olympiáda žiakov ZŠ  II.st. 60
  Petrovce n/L Šport nás spája 120
2010/2011 MŠ Závadka olympiáda detí MŠ 63
  Veľ. Revištia olympiáda žiakov ZŠ I.st. 60
  ZŠ s MŠ Krčava olympiáda žiakov ZŠ II.st. 44
  Staré Šport nás spája 135
2011/2012 MŠ Dúbravka olympiáda detí MŠ 50
  ZŠ Šamudovce olympiáda žiakov ZŠ I.st. 60
  ZŠ Strážske olympiáda žiakov ZŠ II.st 36
  Klokočov Šport nás spája 122
2012/2013 MŠ Budkovce olympiáda detí MŠ 59
  ZŠ s MŠ Vinné olympiáda žiakov ZŠ I a II.st. 64
  Strížske Šport nás spája 135
2013/2014 MŠ Lesné olympiáda detí MŠ 48
  ZŠ Lastomír olympiáda žiakov ZŠ I.st. 68
  ZŠ s MŠ Krčava olympiáda žiakov ZŠ II.st. 40
  Kaluža Šport nás spája 166
2014/2015 ZŠ s MŠ Hatalov olympiáda detí MŠ 64
  ZŠ s MŠ Žbince olympiáda žiakov ZŠ I.st. 56
  ZŠ Jovsa olympiáda žiakov ZŠ II.st. 32
  Staré
 
Šport nás spája 112
 
2015/2016 ZŠ s MŠ F.J.Fugu Vinné
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
Zš Vrbnica
Olympiáda detí MŠ
Olympiáda žiakov II.st. ZŠ
Olympiáda žiakov I.st. ZŠ
56
28

48