Olympiáda žiakov I.stupňa základných škôl SŠÚ Vinné

Termín: 12.mája 2015
Miesto: ZŠ Jovsa
Počet zúčastnených ZŠ: 9
Počet súťažiacich: 36

 

Pre harmonický vývoj našej mladej generácie je potrebné spájať šport  so vzdelávaním a výchovou  žiakov.  Našou prioritou je zdravý a harmonický vývoj detí.

Týmito slovami v úvode súťažiacich, pedagógov a hostí privítala riaditeľka ZŠ Jovsa PaedDr. Katarína Kereštanová  na 10. ročníku Olympiády žiakov II.stupňa základných škôl Spoločného školského úradu. Starostka obce Jovsa Mgr. Ľubica Čornejová podujatie otvorila a zapriala športovcom veľa športových úspechov. Žiakom sa prihovorila za SŠÚ PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD, všetkým popriala pekné športové dopoludnie, zdôraznila olympijské motto rýchlejšie, vyššie, silnejšie. Súťažiacich o organizácii športového dňa a jednotlivých disciplínach informovala PaedDr. Eva Matuchová.

Čítaj viac...

Olympiáda žiakov I.st. ZŠ 2015.pdf 

Fotogaléria: Olympiáda žiakov základných škôl I.stupňa v ZŠ Jovsa 12.mája 2015