ŠVP pre materské školy bude v budúcom školskom roku dobrovoľný

Inovovaný Štátny vzdelávací program pre materské školy bude v prvom roku svojej platnosti dobrovoľný – rozhodol o tom minister školstva Juraj Draxler.

Dospel k tomu po stretnutí s hlavnou školskou inšpektorkou Vierou Kalmárovou a riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu Petrou Fridrichovou, ktoré sa konalo s cieľom preskúmať pripravenosť škôlok na nový ŠVP.

     V diskusii sa zhodli, že nový program nepatrí k jednoduchým inováciám a učiteľky, ak ho majú úspešne aplikovať do praxe, potrebujú sériu školení. „Schválený model ŠVP je kvalitatívny pokrok a je výrazne lepší ako model používaný v súčasnosti. My však chceme o tomto presvedčiť aj našich učiteľov a bola by som nerada, keby sa pod tlakom času a stresu minul účinkom,“ vysvetlila V. Kalmárová.
     V školskom roku 2015/2016 teda bude nový ŠVP pre materské školy fungovať v pilotnom režime na vybraných školách. Tie, ktoré budú mať záujem ísť „po novom“ sa budú môcť aj samé prihlásiť. Následne sa ukáže, ako sú v jeho implementovaní úspešné a kde sú ešte prípadné nedostatky. „Považujem to za správny krok. ŠVP sa bude dariť len vtedy, ak sa s ním vnútorne stotožnia všetky učiteľky a to je možné len, ak mu budú plne rozumieť,“ povedal šéf rezortu Draxler. Nový ŠVP podľa jeho slov zachováva princíp získavania vedomostí prostredníctvom hry, aj voľného členenia času do blokových aktivít podľa uváženia učiteliek. Dodal, že vychádza aj v ústrety požiadavke ŠPÚ, aby sa pripravil komplexný systém vyhodnocovania dopadov nového ŠVP.
     Nový ŠVP posilňuje niektoré oblasti aktivít v škôlke, napríklad rozvíjanie logického myslenia či textovej gramotnosti na základe kontaktu s čítaným textom. "Takýmto spôsobom budeme dieťa viesť k štruktúrovanejšiemu mysleniu," uviedol Draxler.

www.minedu.sk/svp-pre-materske-skoly-bude-v-buducom-skolskom-roku-dobrovolny/

Novinky

Sporná otázka z Testovania 9 sa do výsledku započítavať nebude

30.04.2015 13:51
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler rozhodol, že sporná otázka o synonymách z tohtoročného testovania deviatakov sa zo spracovania testu vyradí.       Otázka, pri ktorej mal žiak určiť, ktorá z ponúkaných možností v teste zo...

Kompromis vo výbere riaditeľa školy

11.04.2015 22:01
Minister rozhodol - kompromis vo výbere riaditeľa školy 09.04.2015      Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR prebehlo rozporové konanie k zásadným pripomienkam k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej...

Školskí odborári odmietajú kritiku ZMOS k vyhlásenej petícii

Email this Článok
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku odmieta kritiku Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) k odštartovanej petícii za zjednotenie financovania zamestnancov regionálneho školstva.
Čítaj viac..

 

Nové školské odbory chcú zmluvu medzi školou a rodičmi

Email this Článok
Nové školské odbory navrhujú povinnú zmluvu medzi rodičmi a školou. Znamenala by viac právomocí, napríklad by škola mohla dočasne vylúčiť žiaka za vulgárne správanie alebo sústavné vyrušovanie. Ministerstvo školstva im ponúka manuál.
Čítaj viac...