HARMONOGRAM

                           metodických návštev a kontrol

                                   v šk. roku 2018/2019

v zmysle zákona 10/ 1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe 

                          v znení neskorších predpisov

Termín

Druh

Škola , školské zariadenie

Kontrolu a metod. činnosť vykonajú

 

september 2018

 

Metodická činnosť

 • MŠ Jovsa
 • ZŠ s MŠ Vinné

 

Hlaváčová, Matuchová

 

október 2018

 

Metodická činnosť

 • MŠ Zbudza
 • ZŠ Staré

 

Hlaváčová, Matuchová

 

november 2018

 

Metodická činnosť

 • MŠ Vyšné Remety
 • MŠ Blatné Remety
 • ZŠ s MŠ Krčava

 

Hlaváčová, Matuchová

 

február 2019

 

Metodická činnosť

 •  MŠ Kaluža
 •  MŠ Klokočov

 

Hlaváčová, Matuchová

 

apríl 2019

 

Metodická činnosť

 • ŠJ Krásnovce
 • ŠJ Slavkovce

 

Hlaváčová, Matuchová

 

máj 2019

 

Metodická činnosť

 • ŠJ pri MŠ Dúbravka
 • MŠ a ŠJ Lastomír

 

Hlaváčová, Matuchová

 

 

 

 

 

Fotogaléria: Metodická činnosť v zariadenia školského stravovania

                 HARMONOGRAM

                    metodických návštev a kontrol

                        v šk. roku 2016/2017

v zmysle zákona 10/ 1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe                           v znení neskorších predpisov

  

 
   
Termín škola, SŽ
3.11.2016 ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež
  ŠJ pri MŠ Všná Rybnica
4.11.2016 ŠJ pri MŠ Sliepkovce
  ŠJ pri MŠ Petrovce n/L
10.1.2017 ŠJ pri MŠ Staré
11.1.2017 ŠJ pri MŠ Lesné
23.1.2017 ŠJ pri MŠ Závadka
  ŠJ pri ZŠ s MŠ Zalužice
  ŠJ pri MŠ Veľké Revištia
24.1.2017 ŠJ pri MŠ Zbudza
30.1.2017 ŠJ pri MŠ Lastomír
  ŠJ pri MŠ Dúbravka
  ŠJ pri ZŠ Budkovce
31.1.2017 ŠJ pri ZŠ pri s MŠ Hatalov
  ŠJ pri ZŠ s MŠ  Žbince
27.3.2017 ŠJ pri MŠ Strážske
  ŠJ pri ZŠ Strážske
11.4.2017 ŠJ pri MŠ Drahňov
  ŠJ pri MŠ Slavkovce
12.4.2017 ŠJ pri MŠ Krásnovce
  výdajňa pri ZŠ Šamudovce
  výdajňa pri ZŠ Vrbnica
apríl ŠJ pri MŠ Kaluža
  ŠJ pri MŠ Klokočocv
  ŠJ pri MŠ Poruba p/V
máj ŠJ pri ZŠ Blatné Remety
  ŠJ pri ZŠ s MŠ Krčava
máj ŠJ pri ZŠ s MŠ Vinné
  ŠJ pri ZŠ Nacina Ves

 

                    HARMONOGRAM

                    metodických návštev a kontrol

                        v šk. roku 2015/2016

v zmysle zákona 10/ 1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe                           v znení neskorších predpisov

  

 
   
Termín škola, SŽ
5.10.2015 MŠ Poruba p/V
  MŠ Klokočov
  MŠ a ZŠ  Jovsa
19.10.2015 MŠ a ZŠ Remetské Hámre
  ZŠ Vyšná Rybnica
3.11.2015 MŠ SLiepkovce
  MŠ a ZŠ Drahňov
14.12.2015 MŠ Dúbravka
   ZŠ Budkovce
  MŠ Slavkovce
15.1.2016 ZŠ Blatné Remety
  ZŠ s MŠ Krčava
18.1.2016 MŠ Závadka
  ZŠ s MŠ Zalužice
3.2.2016 ZŠ s MŠ Žbince
  ZŠ Šamudovce
10.2.2016 MŠ a ZŠ Lastomír
  ZŠ s MŠ Hatatalov
  MŠ Budkovce
12.2.2016 MŠ a ZŠ Nacina Ves
  MŠ a ZŠ Petrovce n/L
2..2.2016 MŠ Lesné
  MŠ Strážske
  CVČ Strážske
  ZUŠ Strážske
7.2.2016 MŠ Zbudza
  MŠ a ZŠ Staré
  ZŠ Strážske
10.3.2016 ZŠ s MŠ Úbrež
  MŠ Vyšná Rybnica
  MŠ a ZŠ Veľké Revištia
24.4.2016 ZŠ s MŠ Vinné
  MŠ Kaluža
15.5.2016 MŠ Vyšné Remety