Športové podujatia detí MŠ, žiakov ZŠ a zamestnancov škôl a samosprávy v šk.r.2015/2016

čítaj viac...
 
 
Foto

Športové podujatia deti MŠ, žiakov ZŠ a zamestnancov samosprávy v šk.r. 2014/2015

Čítaj viac ...

článok do novín Vinné - olym. 2015.pdf

Športové podujatia

SŠÚ každoročne organizuje športové podujatia. Vrátane 0 ročníkov  sú to v školskom roku 2014/2015 už 10. ročníky.
Olympiády pre detí materských škôl a žiakov základných škôl a Šport nás spája pre zamestnancov samosprávy.
                           
                             logo MŠ              logo ZŠ        logo Šport nás spája
 
Zaujímavé súťaže pre jednotlivcov, družstva a dvojice.
Nechýba bohaté občerstvenie a zaujímavé ceny.
Organizacia v spolupráci s materskými a základnými školami  a finančnou podporou  zmluvných obcí.
 
                    Realizácia  športových aktivít v školách a obciach
         
školský rok obec
škola
akcia počet
účastníkov
 
2005/2006 ZŠ s MŠ Vinné olympiáda detí MŠ
olympiády žiakov ZŠ I.st a II.st
46
64, 36
 
  Strážske Šport nás spája 107  
2006/2007 MŠ Klokočov olympiáda detí MŠ 32  
  ZŠ s MŠ Vinné olympiády žiakov ZŠ I.st. a II.st 68,40  
  Budkovce Šport nás spája 110  
2007/2008 MŠ Strážske olympiáda detí MŠ 44  
  ZŠ Staré olympiáda žiakov ZŠ  I.st. 60  
  ZŠ Strážske olympiáda žiakov ZŠ II.st. 42  
  Zalužice Šport nás spája 140  
2008/2009 MŠ Krásnovce olympiáda detí MŠ 52  
  ZŠ s MŠ Vinné olympiády žiakov ZŠ I.a II.st 48,60  
  Poruba p/V Šport nás spája 102  
2009/2010 MŠ Slavkovce olympiáda detí MŠ 46  
  ZŠ s MŠ Úbrež olympiáda žiakov ZŠ I.st. 60  
  ZŠ s MŠ Zalužice olympiáda žiakov ZŠ  II.st. 60  
  Petrovce n/L Šport nás spája 120  
2010/2011 MŠ Závadka olympiáda detí MŠ 63  
  Veľ. Revištia olympiáda žiakov ZŠ I.st. 60  
  ZŠ s MŠ Krčava olympiáda žiakov ZŠ II.st. 44  
  Staré Šport nás spája 135  
2011/2012 MŠ Dúbravka olympiáda detí MŠ 50  
  ZŠ Šamudovce olympiáda žiakov ZŠ I.st. 60  
  ZŠ Strážske olympiáda žiakov ZŠ II.st 36  
  Klokočov Šport nás spája 122  
2012/2013 MŠ Budkovce olympiáda detí MŠ 59  
  ZŠ s MŠ Vinné olympiáda žiakov ZŠ I a II.st. 64  
  Strížske Šport nás spája 135  
2013/2014 MŠ Lesné olympiáda detí MŠ 48  
  ZŠ Lastomír olympiáda žiakov ZŠ I.st. 68  
  ZŠ s MŠ Krčava olympiáda žiakov ZŠ II.st. 40  
  Kaluža Šport nás spája 166  
2014/2015 ZŠ s MŠ Hatalov olympiáda detí MŠ 64  
  ZŠ s MŠ Žbince olympiáda žiakov ZŠ I.st. 56  
  ZŠ Jovsa olympiáda žiakov ZŠ II.st. 32  
  Staré
 
Šport nás spája 112
 
 
2015/2016


2016/2017
ZŠ s MŠ F.J.Fugu Vinné
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
Zš Vrbnica
Obec Poruba p/V

MŠ Nacina Ves
ZŠ Vyšná Rybnica
ZŠ s MŠ Zalužice 
Olympiáda detí MŠ
Olympiáda žiakov II.st. ZŠ
Olympiáda žiakov I.st. ZŠ

Šport nás spája

Olympiáda detí MŠ
Olympiáda žiakov I.st.
Olympiáda žiakov II.st. 
56
28

48


133

82
60
32