Olympiády deti materských škôl

            Olympiáda detí materských škôl

                                             
Termín: 23.5.2017
Miesto: MŠ Nacina Ves
Počet zúčastnených MŠ: 26
Počet súťažiacich: 83
Čítaj viac ....

                    Olympiáda detí materských škôl

                                              

Termín: 25.5.2015

Miesto: ZŠ s MŠ HAtalov
Počet zúčastnených MŠ: 25
Počet súťažiacich: 59
Čítaj viac...