Olympiáda žiakov 1.a 2.st.stupňa 

                           základných škôl SŠÚ Vinné

                                                     
Termín: 25.mája 2017 
Miesto: ZŠ s MŠ Zalužice pre žiakov 2 st. ZŠ
Počet zúčastnených ZŠ: 7
Počet súťažiacich: 28
Športovali žiaci základných škôl v XII. ročníku Športová olympiáda žiakov základných škôl SŠÚ Vinné

2. stupeň

            Exteriér ZŠ s MŠ Zalužice sa26.5.2017 bol športoviskom pre 28 žiakov zo 7 plnoorganozovaných ZŠ. Po príhovore starostu obce Zalužice a riaditeľa ZŠ s MŠ Zalužice  olympiádu otvorila PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD a žiaci domácej ZŠ s MŠ vystúpili s  pestrým kultúrnym programom.

Čítaj viac...

Olympikáda žiakov ZŠ SŠÚ Vinné _2017.pdf (208340)

Fotogaléria: Olympiády žiakov základných škôl 1. st. v ZŠ Vyšná Rybnica 30.5.2017

1 | 2 | 3 >>

Fotogaléria: Olympiády žiakov základných škôl 2.st. v ZŠ s MŠ Zalužice 26.5.2017

<< 1 | 2 | 3

                        Olympiáda žiakov I.stupňa 

                       základných škôl SŠÚ Vinné

                                                
Termín: 12.mája 2015
Miesto: ZŠ Jovsa
Počet zúčastnených ZŠ: 9
Počet súťažiacich: 36

 

Pre harmonický vývoj našej mladej generácie je potrebné spájať šport  so vzdelávaním a výchovou  žiakov.  Našou prioritou je zdravý a harmonický vývoj detí.

Týmito slovami v úvode súťažiacich, pedagógov a hostí privítala riaditeľka ZŠ Jovsa PaedDr. Katarína Kereštanová  na 10. ročníku Olympiády žiakov II.stupňa základných škôl Spoločného školského úradu. Starostka obce Jovsa Mgr. Ľubica Čornejová podujatie otvorila a zapriala športovcom veľa športových úspechov. Žiakom sa prihovorila za SŠÚ PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD, všetkým popriala pekné športové dopoludnie, zdôraznila olympijské motto rýchlejšie, vyššie, silnejšie. Súťažiacich o organizácii športového dňa a jednotlivých disciplínach informovala PaedDr. Eva Matuchová.

Čítaj viac...

Olympiáda žiakov I.st. ZŠ 2015.pdf 

Fotogaléria: Olympiáda žiakov základných škôl I.stupňa v ZŠ Jovsa 12.mája 2015