Pracovné stretnutie riaditeľov ZŠ a ŠZ - OcÚ Vinné

Pracovné stretnutie riaditeľov ZŠ a ŠZ - OcÚ Vinné