Pracovné stretnutie riaditeľov škôl a ŠZ 30.3.2017

1 | 2 | 3 | 4 >>

Talentárium žiakov ZŠ SŠÚ Vinné 28.2.2017

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pracovné stretnutie vedúcich zariedení školského stravovania SŠÚ Vinné a Michalovce 28.2.2017

1 | 2 | 3 | 4 >>

Vzdelávanie pedagógov február 2017

Pracovné stretnutie starostov zmluvných obcí SŚÚ Vinné 18.2.2017

1 | 2 | 3 >>

Talentárium detí materských škôl SŠÚ Vinné 2016

1 | 2 | 3 >>

Táto fotogaléria je prázdna.

Táto fotogaléria je prázdna.

Táto fotogaléria je prázdna.

Olympiáda žiakov II.st. ZŠ - 12.5.2015 v ZŠ Jovsa

1 | 2 | 3 | 4 >>

Odborný seminár vedúcich/riaditeliek ZŠS 21 - 22.4.2015 Nový Smokovec Hotel Palace

Deň učiteľov v obci Vinné - 8.4.2015 pre učiteľov a zamestnancov ZŠ s MŠ F.J.Fugu Vinné

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pracovné stretnutie vedúcich/riaditeliek ZŠS 30.4.2015 Penzion Juliana zemplínska šírava

<< 1 | 2 | 3 | 4

Metodický deň pre učiteľky materských škôl v MŠ Budkovce 27.2.2015

Talentárium žiakov I,st. ZŠ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

10. výročie SŠÚ Vinné

1 | 2 | 3 >>