Kompromis vo výbere riaditeľa školy

11.04.2015 22:01

Minister rozhodol - kompromis vo výbere riaditeľa školy

09.04.2015
     Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR prebehlo rozporové konanie k zásadným pripomienkam k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Pôvodne sa  navrhovalo právo veta pre zriaďovateľa, ak nesúhlasil ani s druhým kandidátom navrhnutým radou školy na funkciu riaditeľa školy.  S takýmto riešením zásadne nesúhlasili školské odbory, Úrad vlády SR, ale aj Generálna prokuratúra SR.
 
Čítaj viac...

BÁBKULIENKA

Dňa 24. apríla 2015 sa uskutoční prehliadka tvorivosti detí a pedagógov „BÁBKULIENKA“, ktorá je zaradená medzi súťaže podporované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Jej cieľom je zviditeľniť tvorivé aktivity učiteľov a detí v oblasti tvorivej dramatiky v rámci celého Slovenska.