POZVÁNKA

        na pracovné stretnutie riaditeľov ZŠ, ZUŠ, CVČ SŠÚ Vinné

Termín: 14. júna 2017

Miesto:  OcÚ - SŠÚ Vinné 

Začiatok: 9:00 hod.

Pozvánka

      pozvánka_ZŠ, ZUŠ, CVČ_14. 6. 2017.pdf (306347)

                   Pracovné stretnutie                                       starostov obcí a riaditeľov škôl a ŠZ                                                 SŠÚ Vinné

 
Termín: 30.- 31.8.2016
Miesto: Zemplínska šírava, Penzión Jiuliana
Cieľová sklupia: starostovia zmluvných obcí a riaditelia škôl a ŠZ
 
POZVÁNKA

                        POZVÁNKA

                    "Šport nás spája"

Termín: 1.júl 2016
Miesto:: Streľnica  Športovo streleckého združenia Poruba p/Vihorlatom
Cieľová slupina: zamestnanci škôl a samosprávy
 

            POZVÁNKA

Olympiády deií MŠ a žiakov ZŠ SŠÚ Vinné

1. Detí materských škôl: 25:5.2016 v ZŠ s MŠ F.J.Fugu Vinné

Pozvánka -Olympiáda detí.pdf (255842) 

Propozície pre MŠ .pdf (412578)

2. Žiakov základných škol  IIst.27.5.2016  v ZŠ Júlie bilčíkovej Budkovce

Pozvánka olympiáda II.st.ZŠ.jpg (90813)

Propozície II.st. Budkovce.pdf (248177)

3. Žiakov základných škôl I.st. 30.5.2016 v ZŠ Vrbnica

Pozvánka - Olympiáda žiakov I.st.ZŠ.pdf (203409)

Propozície olym. I.st. pre ZŠ.pdf (225674)

POZVÁNKA

na kultúrne podujatie Deň učiteľov
Dátum: 31.3.2016
Miesto: Kultúrna sála OcÚ Vinné
Začiatok: 10:00 hod.
Pozvánka 
 

Pozvánka

 na takentárium žiakov I.st. ZŠ
 
Termín: 24.februára 2016
Miesto: ZOS Michalovce
Čas: 8:30 
Cieľová skupina: žiaci základných škôl 1. stupňa
Pozvánka

POZVÁNKA

na pracovné stretnutie riaditeľov/ zástupcov MŠ

Termín: 22.februára 2016

Miesto: ZOS Michalovce

Čas: 9:00 hod.

Cieľová skupina: riaditelia materských škôl a zástupcovia pre MŠ v ZŠ s MŠ

Pozvánka

Pozvánka riad, zást.MŠ.pdf (319499)

POZVÁNKA

na pracovné stretnutie vedúcich/riaditekliek ZŠS
 
Termín: 9.2:2012
Miesto: penzion Juliana Zemplínska šírava
Čas: 8:00 hod.
Cieľová skupina: vedúce/riaditeľky ZŠS SŠÚ Vinné a Michalovce
Pozvánka

POZVÁNKA

na pracovné stretnutie starostov/primátora zmluvných obcí SŠÚ Vinné

Termín: 22.1.2016

Miesto: OcˇU Vinné

Čas: 10:00

Cieľová skupina: starostovia,starostky/primátor

Pozvánka 

Pozvánka .jpg (226761)

POZVÁNKA

na pracovné stretnutie riaditeľov základných škôl a ŠZ SŠÚ Vinné
Termín: 13.1.2016
Miesto: ZŠ s MŠ Zalužice
Čas: 11:00 hod
Cieľová skupina: riaditelia základných škôl a ŠZ SŠÚ Vinné
Pozvánka 

POZVÁNKA

na pracovné stretnutie riaditeľov základných škôl a SŽ
Termín: 30.11.2015
Miesto: ZŠ Strážske
Čas: 9:30 hod
Cieľová skupina: riaditelia základných škôl SŠÚ Vinné
Pozvánka 

POZVÁNKA

na metodický deň učiteľov škôl SŠÚ Vinné
 
Termín: 28.10. 2015
Miesto: ZŠ s MŠ F.J. Fugu Vinné
Čas: 8:00 hod.
Cieľová skupiny: učitelia materskýcha základfných škôl
POZVÁNKA

POZVÁNKA

na metodický deň učiteľov a vychovávateľov

Termín: 8.10.2015

Miesto: ZŠ s MŠ F.J.Fugu Vinné

Čas: 8:00 hod.

Cieľová skupina: učitelia primárneho vzdelávania a učitelia ŠKD

Pozvánka

Pozvánka metodický deň pre ZŠ.pdf (262432)

                         POZVÁNKA 

na pracovné stretnutie starostov obcí a riaditeľov škôl a ŠZ SŠÚ Vinné

                        

Termín: 24.8.- 25.8.2015

Miesto: Zemplínska šírava Penzión Juliana

Čas: 10:00 hiod.

Cieľová skupina: starostovia zmluvných obcí a riaditelia škôl a ŠZ

Pozvánka prac. str. august 2015 .pdf (725069)

Pracovné stretnutie riaditeľov škôl a školských zariadení

Pozvánka pre riaditeľov škôl a ŠZ
Termín:  15.júna 2015
Miesto:   OcÚ Vinné 
Čas:       10:00 hod

Pracovné stretnutie vedúcich/riaditeliek  

Zariadení školského stravovania 

Pozvánka pre vedúce/riaditeľky ZŠS Vinné a Školského úradu Michalovce

               

Termín: 31.3.2015

Miesto: Zeplínska šírava, penzion Juliana

Čas: 8:30 hod.

SŠÚ Vinné pozvánka pre vedúce ZŠS 31.3.2015.pdf (781056)

Metodický deň - Práca s interaktívnou tabuľou

Pozvánka pre učiteľky materských škôl v pôsobnosti SŠÚ Vinné

          

Termín: 27.2.2015

Miesto: MŠ Budkovce

Čas: 9:00

Pozvánka metidický deň- IT SÚ.pdf (446545)