Projekty škôl

Projekt KVAPKA Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta. 

ktorý realizuje Základná škola Budkovce sa viac dozviete, ak kliknete na link :

projektkvapka.esy.es/