Školy a ŠZ

V pôsobnosti SŠÚ Vinné je 52 skôl a školských zariadení. 

- 24 materských škôl 

(Budkovce, Blatné Remety, Dúbravka, Drahňov, Hatalov, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Lastomír,Lesné, Nacina Ves, Poruba p/V, Petrovce n/L, Remetské Hámre, Staré,Strážske, Sliepkovce, Slavkovce, Veľké Revištia, Vyšná Rybnica, Vyšné Remety,Závadka, Zbudza

-   6 ZŠ s MŠ 

(Krčava, Úbrež, Vinné, Zalužice, Žbince, Bežovce) 

- 14 základných škôl  z toho:

     6 plnoorganizovaných 

 (Budkovce, Blatné Remety, Drahňov, Jovsa, Nacina Ves,  Strážske) 

     8 neplnoorganizovaných 

 (Hatalov, Lastomír, Petrovce n/L, Staré, Šamudovce, Vrbnica, Veľké Revištia, Vyšná Rybnica)

 

-   1 Centrum voľného času (Strážske) 

-   1 Základná umelecká škola (Strážske) 

-  31 zariadení školského stravovania pri materských a základných školách

 
od  o 31.12.2019 ZŠ s MŠ Hatalov - od 1.1.2020 MŠ Hatalov a ZŠ Hatalov