Materské školy

V pôsobnosti SŠÚ 28 materských škôl s celodennou starostlivosťou. 
Z toho :
- 1 štvortriedna  - MŠ Strážske s právnou subjektivitou
- 3 dvojtriedne - MŠ Budkovce, ZŠ s MŠ F.J.Fugu Vinné , ZŠ s MŠ Zalužice
- 26 jednotriednych - z toho 6 v spojení v subjekte ZŠ s MŠ (Hatalov, Krčava, Úbrež,  Zalužice, Žbince, Bežovce)
 
škola riaditeľ 
zástupca pre MŠ
kontakt    e mail    
webové sídlo
Budkovce Mária
Adamová
910969310 ms.budkovce@centrum.sk
zsbudkovce.edupage.org/
Blatné Remety Magdaléna
Ohradzanská
 56/6597235 lubka170@azet.sk
Bežovce  Anna Szabo-Balogová 6590250 msbezovce@centrum.sk
Drahňov Iveta
Capová
0902913941 iveta.capova@gmail.com
Dúbravka Jaroslava
Blahutová
6494253 msdubravka@post.sk
msdubravka.webnode.sk/
Hatalov Andrea
Margová
6493514 mshatalov@ventrum.sk
www.obechatalov.sk/organizacie.htm
Jovsa pov. Marcela
Jakubová
6586616 msjovsa@centrum.sk
www.jovsa.sk/-materska-skola
Kaluža Beáta Mihaľová 0907182481 mskaluza@centrum.sk
www.kaluza.sk/fotogaleria/category/21-materska-skola
Klokočov Marianna Babejová 948289971 msklokocov@centrum.sk
Krásnovce Dnana
Mrázová
6425526 ms.krasnovce@centrum.sk
krasnovce.minet.sk/ms/
Krčava Mária
Humenová
6599205 mariahumenova@zoznam.sk
Lesné Mgr.Viera
Kaščáková
6498190 viera.ka@centrum.sk
Lastomír Oľga
Kuliničová
6473248 mskastomirvcentrum.sk
Nacina Ves Miloslava Mandelová 6498236 miloslava.mandelova@centrum.sk 
www.msnacinaves.estranky.sk/
Poruba p/V Slávka Hrabovská 6982610 msporubapv@centrum.sk 
Petrovce n/L Renáta Ščamborová 6474141 mspetrovce@zoznam.sk
Remetske Hámre Anna
Ondernícka
0904530404 urad@remetskehamre.sk
Staré Mária 
Litunová
6887041 msstare@centrum.sk
www.obecstare.eu/materska_skola.html
Strážske PaedDr.Iveta Grigeľová 6491215 ms.strazske@gmail.com
materska-skola-strazske.webnode.sk/
Slavkovce Mgr. Renáta Stretavská 6493261 msslavkovce@centrum.sk
www.msslavkovce.estranky.sk/
Sliepkovce Katarína Bajužíková 3810973 mssliepkovce@centrum.sk
www.obecsliepkovce.sk/materska-skola-o-skole#
Úbrež Jarmila Antoničová 0918872068 jarmilaantonicova@centrum.sk
ubrez.ocu.sk/sk/index.php?ids=66
Vinné Janka
Keslerová
6492284 keslerova@post.sk
Vešľké Revištia Tatiana
 Lipová
0908495198 lipova@azet.sk
Vyšná Rybnica Petra
Valčáková
0907568945 msvysnarybnica@gmail.com 
Vyšné Remety Zlatica
Doliničová
63812226 msvysneremety@gmail.com
Závadka Monika
Hiráková
0949317032 monikahirakova@gmail.com
Zbudza Marta Galambošová 0905355795 mszbudza@post.sk
www.hogofogo.sk/skoly?idsk=4883
Zalužice Nataša
 Babincová
6471289 natasa.babincova@centrum.sk
skolka.zaluzka.sk/
Žbince Margita
 Drožetská
6894718 mszbince@gmail.com