Základné školy

V pôsobnosti SŠÚ 20 základných škôl. 

Z toho: 

-  12 plnoorganizovaných s právnou subjektivitou

       v tom -    7 v subjekte ZŠ s MŠ

-    8 neplnoorganizovaných 

        v  tom    - 1  s právnou subjektivitou

                     - 6  s ročníkmi 1. - 4. bez právnej subjektivity

                     - 1  s ročníkmi 1. - 6. bez právnej subjektivity 

 

škola riaditeľ kontakt e mail
webové sídlo
Budkovce PaedDr. Viera Vajsová 6884511 riaditel@zsbudkovce.edu.sk
zsbudkovce.edupage.org/
Bežovce PaedDr. MIlan Morovský 6590213 zsbezovce.riaditel@gmail.com
Blatné Remety Ing. Jana Križanovičová 6597206 skola@zsbremety.edu.sk
www.zsbremety.sk/
Drahňov Ing. Valéria Hudáková 0902913942 zs.drahnov@centrum.sk
www.zsdrahnov.sk/
Hatalov Mgr. Mária Pavlíková 6493514 zshatalov@centrum.sk
zshatalov.edupage.org/
Jovsa PaedDr. Katarína Kereštanová 6983280 zsjovsa@pobox.sk
zsjovsa.edupage.org/
Krčava PaedDr. Mariana Skybová 6599205 skola@zskrcava.edu.sk
zssmskrcava.edupage.org/
Lastomír PaedDr. Anna Zásadná 6473238 zslastomir@centrum.sk
zslastomir.edupage.org/
Nacina Ves PaedDr. Alžbeta Orendáčová 6498216 zsnacina@stonline.sk
www.skolanacinaves.sk/
Petrovce n/L Mgr. Andrea Ivanová
 
6474114 zspetrovce@gmail.com
Staré Mgr. Tatiana Dutková 6478510 zsstare@azet.sk
www.zsstare.estranky.sk/
Strážske Mgr. Michal Polák 6886831 mskola@pobox.sk
zsstrazske.edupage.org/
Šamudovce PaedDr. Jarmila Gubaňárová 6432180 zssamudovce@centrum.sk
zssamudovce.edupage.sk/
Úbrež Mgr. Václav Petrovčík 6596235 skola@zsubrez.edu.sk
zsubrez.edupage.org/
Vinné Mgr. Jana Gaňová 6492284 vinne@zsfuguvinne.edu.sk
zsfuguvinne.edupage.org/
Veľké Revištia Mgr. Valéria Širochmanová
 
0907938321 zsvrevistia@gmail.com
Vyšná Rybnica PaedDr. Mária Truchlyová 6595291 zsvrybnica@ppost.sk
www.zsvr.szm.com/skola.htm
Vrbnica Mgr. Pavol Skyba 6493188 riaditelzsvrbnica@gmail.com
zsvrbnica.edupage.org/
Zalužice Mgr. Michal Danočko 6471289 skola@zszalucice.edu.sk
zszaluzice.edupage.org/
Žbince Mgr. Mária Ivanová 6493188 zszbince145@gmail.com
zszbince.edupage.org/