Zariadenia školského stravovania

V pôsobnosti SŠÚ je 30 zariadení školského stravovania a 2 výdajne (ZŠ Šamudovce, ZŠ Vrbnica).
Z toho:
-   7  ZŠS pri základnej škole
- 16  ZŠS pri materskej škole
-   7  ZŠS pri ZŠ s MŠ
 
ZŠS riaditeľka/
vedúca
kontakt e mail
ŠJ pri ZŠ Budkovce Vlasta
Miková
6493529 vlasta.mikova@cenrtum.sk
ŠJ pri ZŠ
Blatné Remety
Jana
Popovičová
6597151 popovicovajana@centrum.sk
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bežovce Blažena
Sabovčíková
6590463 sjbezovce@azet.sk
ŠJ pri MŠ Dúbravka Lenka
Lešková
6493253 l.l.lenka@zoznam.sk
ŠJ pri ZŠ
 Drahňov
Monika Jakubsciková 902913941 jakubscik.m@pobox.sk
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hatalov Mária Maščeniková 6493514 mascenikova.anna@pobox.sk
ŠJ pri
ZŠ Jovsa
Eva
Sidorová
6983281 evka.s@centrum.sk
ŠJ pri MŠ
Kaluža
Mária
Micáková
6871576 majamicakova@post.sk
ŠJ pri MŠ Klokočov Mária
Micáková
0905920406 majamicakova@post.sk
ŠJ pri ZŠ s MŠ Krčava Mária
Hausová
6599205 mariahausova@gmail.com
ŠJ pri MŠ Krásnovce Silvia Dankaninová 6425526 silvia.dankaninova@centrum.sk
ŠJ pri MŠ Lastomír Oľga
Kuliničová
6473248 mslastomir@centrum.sk
ŠJ pri MŠ
Lesné
Mária Oleárniková 6498190 olearnikova@mail.t-com.sk
ŠJ pri ZŠ
Nacina Ves
Mária
Kusáková
6498213 kusakova@centrum.sk
ŠJ pri MŠ Petrovce n/L Daniela Gujdanová 6474141 sjpetrovcenl@centrum.sk
ŠJ pri MŠ Poruba p/V Eva Sidorová 6982610 evka.s@centrum.sk
ŠJ pri MŠ
Staré
Mária 
Litunová
6478510 msstare@centrum.sk
ŠJ pri MŠ Strážske Katarína Kizlingová 6491431 katarina.kizlingova@centrum.sk
ŠJ pri ZŠ
Strážske
Renáta
Kusyová
6886832 skolskajedalen@zsstrazske.gmail.com
ŠJ pri MŠ Sliepkovce Anna
Dobeková
3810973 annnadobekova@centrum.sk
ŠJ pri MŠ
Slavkovce
Marta
Rovňáková
6493261 rovnakova.marta@gmail.com
ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež Agáta
Mižáková
6596584 skola@zsubrez.edu.sk
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vinné Božena
Hrejová-Hrehová
6492284 boda@centrum.sk
ŠJ pri ZŠ
Veľké Revištia
Iveta Nováková 0918631015 dnovakova966@g,ail.com
ŠJ pri MŠ
Vyšné Remety
Zlatica Doliničová 3812226 msvysneremety@gmail.com
ŠJ pri MŠ
Vyšná Rybnica
Bc. Alena
Modráková
6595291 sjrybnica@azet.sk
ŠJ pri MŠ
Zbudza
Marta Galambošová 0905355795 mszbudza@post.sk
ŠJ pri MŠ Závadka Mária Micáková 0905920406 majamicakova@post.sk
ŠJ pri ZŠ s MŠ Zalužice Anna
Vamošová
6471289 anna.vamosova@gmail.com
ŠJ pri ZŠ s MŠ Žbince Mária Obšatníková 6493188 mariaobsatnikova@centrum.sk