Obecný úrad Vyšná Rybnica- kultúrna sála

Obecný úrad Vyšná Rybnica- kultúrna sála