Deň učiteľov

pre riaditeľov škôl a školských zariadení, starostov obcí, detí a žiakov z územných škôl

dňa 25. 3. 2019 

miesto: OÚ Vinné 

počet účastníkov: 175 

Vysielala: TV Mistrál 11. 4. 2019

nastaviť na uvedenom linku minúty 7:07

Talentárium žiakov I.st. Základných škôl SŠÚ so sídlom vo Vinnom

20.2.2018 v ZOS Michalovce

Vysielala  TV Mistrál 1.3.2018

www.tvmistral.sk/

            

Pracovné stretnutie vedúcich/riaditeliek zariadení školského stravovania

                    22. 2. 2017 Penzión Juliana Zemplínska šírava
 
Vysielanie v Mistráli 23. 2. 2017 Hlavnou témou - stravovanie

Talentárium detí materských škôl

                

TV Mistrál - malé talenty

www.tvmistral.sk/index.php?option=com_tvarchive&view=vysielanie&vid=777

Šport nás spája

Naše novinky 20.9.2015

nasenovinky.sk/article/50257/sportovy-den-spojil-sedemnast-obci

Pracovné stretnutie vedúcich/riaditeliek zariadení školského stravovania

                    30.3.2015 Penzión Juliana Zemplínska šírava
 
Vysielanie v Mistráli 2.4.2015 Moderne sa stravovať

 Talentárium žiakov I.st. ZŠ SŠÚ Vinné

                          
 

Dňa 5.3.2015 vysielanie v Mistráli 

- novinky v 10 bode - Detské talenty  

 
Viniansky strapec - noviny č.1/2015
 
                         

 

           Úspešných 10 rokov zaväzuje aj do budúcnosti

          článok uverejnený v Obecných novinách č.31-32, 5.augusta 2014
 
Školstvo vzhľadom na jeho špecifické postavenie v miestnej štátnej správe prechádza rôznymi reformami, ktoré majú za cieľ hľadať optimálnu formu aj an úseku jeho riadenia. Najzásadnejšia zmena v tejto oblasti nastala v rokoch 2001-2003, keď došlo k prechodu niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky.
 

                     10. výročie 

založenia Spoločného školského úradu 

- uverejnené v obecných novinách Vinianský strapec

viniansky_strapec_2_2014_net.pdf (1478022)

 

www.vinne.sk/index.php/dokumenty-na-stiahnutie/finish/107-viniansky-strapec-2014/202-viniansky-strapec-2-2014