Legislatíva

SŠÚ Vinné každoročne za začiatku školského roka vydáva pre riaditeľov škôl , ŠZ a obce  metodický materiál Aktualizácia základných právnych noriem v školstve k 1.9.
 
k 1.9.2014 pre šk.r. 2014/2015
 
k 1.9.2013 pre šk.r. 2013/2014
 
k 1.9.2012 pre šk.r. 2012/2013
 
 
 

www.minedu.sk/predprimarne-vzdelavanie-v-materskych-skolach/