Spoločný školský úrad Vinné

                                                      

                                               Ing. Marián Makeľ 

                                                    štatutár SŠÚ
                                          pevná linka: 056/6871041056/6871041
                                          mobil: 0903482411
                                         e-mail: starosta@vinne.sk
                         

     Pracovisko Obecný úrad Vinné

 

                                    PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.

                            odborný zamestnanec pre základné školy a ŠZ
                                         pevná linka: 056/6871047056/6871047
                                         mobil: 915328583
                                         e-mail: skolsky.urad.vinne@gmail.com
 

    Elokované pracovisko MsÚ Strážske

 

                                          PaedDr. Eva Matuchová

                                 odborný zamestnanec pre materské školy a ŠZ
                                          pevná linka: 056/6491531056/6491531
                                          mobil: 090862317 
                                          e-mail:e.matuchova@gmail.com
 
                              www.spolocny-skolsky-urad-vinne.webnode.sk
 
                                     
         PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.        PaedDr. Eva Matuchová
                                         
                                      odborní zamestnanci SŠÚ                  

Kontaktujte nás