Východiska plánovania výchovno- vzdelávacej činnosti v materskej škole

Námety plánovania a príklady možností rozpracovania tém a plánov výchovno-vzdelávacej činnosti.
 
 
Materiál zverejnený na webovom sídle ŠPÚ

Školský klub detí

 

Didaktické a závbavné hry v ŠKD