Vitajte na našom webovom sídle

                      

                   Vážení návštevníci                  

           Srdečne Vás vítame na webovom sídle 

                       Spoločného školského úradu

                            so sídlom vo Vinnom.

 

PREČO SME HO VYTVORILI

  • zrýchliť vzájomnú informovanosť vytvorením databázy aktuálnych informácií, poznatkov a požiadaviek, ktoré sú kladené decentralizáciou školstva na riaditeľov škôl, školských zariadení a samosprávu,

  • otvoriť priestor pre námety skvalitňovania riadenia a rozvoja regionálneho školstva v územnej pôsobnosti úradu,

  • sprostredkovať riešenie aktuálnych otázok školskej praxe a jej problémov.

  •  Ing. Marián Makeľ, štatutár SŠÚ Vinné

  • PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.
    PaedDr. Eva Matuchová,  odborní zamestnanci pre školy a školské zariadenia

čítaj viac ...

Webové sídlo SŠÚ Vinné.pdf (372796)                                                                     
                                

                                  POZVÁNKA

   na pracaovné stretnutie riaditeľov škôl a ŠZ

Termín: 18. júna 2019  

Miesto: OcÚ Vinné

Začiatok: riaditelia ZŠ a ŠZ o 9:00 hod.

                 riaditelia MŠ o 13:00 hod.

Prac. stretnutie _18.6.2019- ZŠ, ŠZ.pdf (368660)

Prac. stretnutie _18.6.2019- MŠ.pdf (368833)

                                                     POZVÁNKA 

                    na športové podujatie pri príležitosti 15. výročia SŠÚ Vinné

                                                " Šport nás spája " 

Termín: 14. júna 2019

Miesto: Vinianské jazero, Chata u Janka

Prezentácia družstiev: 9:00 - 9:30 hod.

Začiatok: 9:30. hod.

Počet účastníkov za obec ( OcÚ, MŠ, ZŠ ) : 5

Súťažia: 3 členné družstva

Pozvánka:  Pozvánka na šport nás spája - final.pdf (382287)

                                              POZVÁNKA

                        na  XXX. ročník Športovej olympiády

                              žiakov 1. a 2. st. ZŠ Strážske

                              a základných škôl SŠÚ Vinné 

                             pri príležitosti 15. výročia SŠÚ                                     

                       Termín: 11. 6. .2019 

                               Čas: 8:00 hod.

                              Miesto: Strážske - futbalový štadión

           POZVÁNKA     Pozvánka žiakov ZŠ_ olym.2019.pdf (260550)

VÝBEROVÉ KONANIE

    OcÚ Vinné vyhlasuje dňom 3. apríla 2019 podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov   VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Františka Jozefa  Fugu vo Vinnom.   Termín podania prihlášky: do 24. apríla 2019 do 12:00 hod.    Podrobnejšie informácie nájdete na https://spolocny-skolsky-urad-vinne.webnode.sk/

Vyhlásenie VK_ ZŠ VINNÉ 2019.docx 

OcÚ Vinné vyhlasuje dňom 3. apríla 2019 podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov   VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Františka Jozefa  Fugu vo Vinnom.   Termín podania prihlášky: do 24. apríla 2019 do 12:00 hod.    Podrobnejšie informácie nájdete na https://spolocny-skolsky-urad-vinne.webnode.sk/

 

                                               POZVÁNKA 

                                 na slávnostné stretnutie 

                       zástupcov samospráv, škôl a ŠZ SŠÚ Vinné

                                 a odovzdávanie ocenení 

                                        pri príležitosti       

                    Dňa učiteľov a 15. výročia SŠÚ

Termín: 25. marca 2019

Miesto: Kultúrny dom Vinné

Začiatok: 9:00 hod.

Prezentácia : 8:30 do 8:45

            POZVÁNKA  na  pracovné stretnutie

Termín: 27. 2. 2019

Miesto: Penzión Juliana Zemplínska šírava

Cieľová skupina: raidietľky/vedúce ZŠS SŠÚ Vinné a odboru školstva Michalovce

Začiatok: 8:00 hod

Pozvánka:

 

                                  POZVÁNKA na stretnutie 

Termín: 6. 2. 2019

Miesto: Obecný úrad Vinné

Čas: 14:00 hod.

Cieľová skupina: predsedovia Rady školy pri MŠ, ZŠ, ZŠ s MŠ

Pozvánka

Pozvánka na prac. stretnutie predsedov RŠ_ 6. 2. 2019.pdf (283665)

                                   POZVÁNKA na pracovné stretnutie

Termín: 28.1. 2019

Miesto: Obecný úrad Vinné

Čas: 9:00 hod.

Cieľová skupina: riaditelia škôl a ŠZ, referentky PaM zmluvných obcí a škôl/Šz pre oblasť školstva

Pozvánka

Pozvánka na prac. stretnutie k odmeňovaniu -28.1.2019.pdf (279765)

                                                         POZVÁNKA

                               na pracovné stretnutie

Termín: 17. 1. 2019

Miesto: Kultúrny dom Vinné

Čas: 11,00 hod.

Cieľová skupina: starostovia/ primátor zmluvných obcí/mesta SŠÚ Vinné

Pozvánka 

Pozvánka _ prac. str. starostov_jan.2019.pdf (123848)

NOVOROČNÉ PRIANIE

Do nového roku 2019 Vám želáme:

veľké oči, aby ste videli každodenné zázraky,

veľké uši, aby ste vedeli počúvať druhých,

veľké nosy, aby ste vyňuchali tie správne príležitosti,

veľké zuby, aby ste sa dokázali prehrýzť cez problémy,

veľké ruky, aby ste podržali tých, ktorí to potrebujú, 

veľké srdce, aby sa do neho vošli všetci, ktorých máte radi.

                Milí naši priatelia, 

                     prišiel čas,  kedy sa mliečna dráha

             stočila do veľkého kruhu  a kvietky do špirály.

                 Nech na bielej lodi   šťastne preplávame

                  vencom hviezd   do nového roku.

           ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOČNÉ SVIATKY 

              PF 2019

       Vám praje štatutár  a odborní zamestnanci SŠÚ Vinné

                                  POZVÁNKA

                         na pracovné stretnutie

Termín: 20. 12. 2018

Miesto: Idea Michalovce

Čas: 11.00 hod.

Cieľová skupina: riaditelia ZŠ, CVČ, ZUŠ SŠÚ Vinné

Pozvánka

Pozvánka _ZŠ, ZUŠ, CVČ 20.12. 2018.jpg (186522)

Výzva na kontinuálne vzdelávanie

                 Technikahrou v predprimárnom vzdelávaní.

Poskytovateľ: Štátny pedagogický ústav

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné 

Pokyny k prihlasovaniu na kontinuálne vzdelávanie:  Vyplnenú prvú stranu prihlášky v elektronickej podobe zašlite na e-mailovú adresu: do 10. novembra 2018.  Potvrdenú prihlášku riaditeľom školy a zriaďovateľom podľa § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 445/2009 zašlite poštou do 15.novembra 2018 na adresu:  Štátny pedagogický ústav, Oddelenie pre predškolskú a elementárnu pedagogiku ,Pluhová 8, 830 00 Bratislava

Prihláška

prihlaska_technika_hrou_2018.docx (88721)

Súhlas so spracovaním OÚ

suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov_kontinualne.doc (31232)

Rozhodnutie

rozhodnutie_program-schvalenie-ms-sr.pdf (869517)

Bližšie info na stránke ŠPÚ

www.statpedu.sk/sk/aktuality/vyzva-prihlasovanie-kontinualne-vzdelavanie-technika-hrou-predprimarnom-vzdelavani.html

 

Všetkým, ktorí sa zúčastňujú na výchove a vzdelávaní,
prajeme úspešný školský rok 2018/2019.

 

Riaditeľom škôl - manažérom želáme veľa pracovného elánu

pri naplnení osobných, riadiacich a profesijných ambícií

ako aj očakávaných školských výstupov.

 

Veríme, že naša vzájomná efektívna spolupráca

sa bude ďalej rozvíjať a prispievať v prospech kvality škôl

a školských zariadení v  územnej pôsobnosti SŠÚ  Vinné.

 

štatutár Ing. Marián Makeľ

a odborní zamestnanci

PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.

PaedDr. Eva Matuchová

                                                     POZVÁNKA 

                                            na pracovné stretnutie

Termín: 10. 10. 2018

Miesto : MsK,  Nám. Osloboditeľov 25, Michalovce

Začiatok : 8:00 hod

Cieľová skupina: riaditeľky/zástupkyne materských škôl SŠÚ Vinné

Pozvánka

Pozvánka riad. MŠ.pdf (638636)

                                         POZVÁNKA

                                 na pracovné stretnutie

Termín: 26.9. - 27.9. 2018

Miesto: Svit Sporthotel

Cieľová skupina: starostovia zmluvných obcí SŠÚ so sídlom vo Vinnom

Pozvánka

Pozvánka - prac.str.star.26.-27.9.2018.pdf (583484)

                                               POZVÁNKA

                                       na pracovné stretnutie

Termín.: 10.9. 2018

Miesto: OÚ, Komenského 2, Košice - veľká zasadačka, 1. poschodie 

Začiatok: 9:30 hod.

Cieľová skupina: riaditelia ZŠ a ŠÚ

Organizátor: OÚ Košice

Pozvánka

Pozvánka 10.9.2018-riaditelia ZŠ -KE.pdf (268591)

                                                  POZVÁNKA

                      na pracovné stretnutie riaditeľov škôl a ŠZ

Termín: 28.8.2018

Miesto: zasadačka OcÚ Vinné

Začiatok: 10:00 hod

Pozvánka

Pozvánka riad. ZŠ, ZUŠ, CVČ 28. 8. 2018.pdf (509800)

                       RVC ponúka semináre

Aplikácia právnych predpisov v praxi materskej školy

Termín:10.10.2018 (streda)

Miesto: MsKS Michalovce, Nám. osloboditeľov 25

Lektorka: PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

Začiatok :  9:00 hod.

Účastnícky poplatok : člen: 18€, nečlen: 33€

Uzávierka prihlášok: 8.10.2018

PROGRAM SEMINÁRA:
Uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v materskej škole
- organizácia výchovy a vzdelávania
- riadenie materskej školy
- práva a povinnosti vedúcich pedagogických zamestnancov
- práva a povinnosti pedagogických zamestnancov
- odpovede na aktuálne otázky súvisiace s riadením materskej školy

Pripravované pracovné stretnutia riaditeľov a starostov

28.8.2018 - riaditeľov škôl a ŠZ SŠÚ Vinné

26.-27.septembra 2018 - starostov zmluvných obcí SŠÚ Vinné

                                                POZVÁNKA

        na pracovné stretnutie riaditeľov škôl a ŠZ SŠÚ Vinné

Termín: 25.6.2018

Miesto: OcÚ Vinné - Kultúrny dom

Začiatok: 9:00 hod.

Pozvánka Pozvánka na riaditeľskú poradu 25.6.2018.pdf (791708)

                                               POZVÁNKA

                 na športové olympiády žiakov základných škôl SŠÚ Vinné  

                                          

Termín: 29. 5 .2018

Miesto: ZŠ Šamudovce

Cieľová skupina: žiaci 1.st. základných škôl SŠÚ vinné

Spoluorganizátori: ZŠ Šamudovce a obec Šamudovce

Pozvánka- oylmpiáda žiakov 1.st.ZŠ.pdf (532021)

Propozície olym. 1. st.pre ZŠ.pdf (359435)

Termín: 5.6.2018

Miesto: ZŠ s MŠ Bežovce

Cieľová skupina: žiaci 2.st. základných škôl SŠÚ Vinné

Spoluorganizátori: ZŠ s MŠ Bežovce a obec Bežovce

Pozvánka.pdf (447005)

Propozície 2.st. - ZŠ Bežovce.pdf (347577)

                                                    POZVÁNKA 

                       na športové hry detí materských škôl SŠÚ Vinné

                                       " Tajuplný ostrov pirátov"

Termín: 24.5.2018

Miesto: MŠ Petrovce n/L

Začiatok: 9:00 hod

Pozvánka

Pozvánka.pdf (289916)

Propozície

Propozície pre MŠ.pdf (564091)

                                                       POZVÁNKA

                        na odborno - metodický seminár a tvorivú dielňu

                                           metodický deň SŠÚ Vinné 

Organizátor SŠÚ Vinné a spoluorganizátor MPC Prešov

Termín: 25. 4. 2018

Miesto: ZŠ s MŠ F. J. Fugu Vinné

Začiatok: 9:00 hod.

Cieľová skupinariaditelia ZŠ, vedúcich predmetových komisií a metodických združení, učiteľky 1. stupňa ZŠ, vychovávateľky a učiteľky MŠ 

Pozvánka

Pozvánka - Metodický deň 25. 4. 2018.pdf (319270)

                                     Pracovné stretnutie riaditeľov škôl

Termín: 11-13.4.2018

Miesto: Podbanské, hotel Permon

Začiatok: 11:30 hod

Pozvánka

www.rvcvychod.sk/michalovce/prihlaska.php?pr=1123

                                                 POZVÁNKA

           na pracovné stretnutie riaditeľov škôl a ŠZ SŠÚ Vinné                                                               pri príležitosti Dňa učiteľov

                                             

Termín: 22.3.2018

Miesto: OcÚ Vinné

Začiatok: 10:00 hod.

Pozvánka

Pozvánka na sláv.str.riad. škôl a ŠZ SŠÚ Vinné).jpg (161491)

                                         POZVÁNKA 

        na pracovné stretnutie riaditeľov ZŠ a ŠZ SŠÚ Vinné                 

Termín: 22.2.2018   

Miesto: OcÚ Vinné

Začiatok: 10:00 hod.  

Pozvánka   pozvánka_ZŠ a ŠZ SŠÚ 22. 2. 2018 (1).pdf (311155)

                                         POZVÁNKA 

       na kultúrne podujatie žiakov I.st. ZŠ SŠÚ Vinné  

                                      

Termín: 21.2.2018 

Miesto: ZOS Michalovce 

Začiatok: 9:00 hod. 

Pozvánka

Pozvánka _Taentárium _21.2.2018.pdf (525000)

                                                     POZVÁNKA 

             na jednodňové pracovné stretnutie vedúcich ZŠS SŠÚ Vinné

Termín: 20.2.2018

Miesto: Zemplínska šírava, Penzión Juliana

Začiatok: 9:00 hod.

Pozvánka 

Pozvánka na prac. stret._ved. ŠJ 20.2.2018.pdf (425990)

                                                   POZVÁNKA 

na pracovné stretnutie riaditeľov materských škôl/zástupcov v ZŠ s MŠ pre MŠ

Termín: 16.2.2018

Miesto: OcÚ Vinné

Začiatok: 10:00 hod.

Pozvánka 

Pozvánka _ riad. MŠ 16.2.2018.pdf (315887)

                                         POZVÁNKA

   na pracovné stretnutie starostov zmluvných obcí SŠÚ Vinné

Termín: 1.2.2018

Miesto: OcÚ Vinné

Začiatok: 10:00 hod.

Pozvánka

Pozvánka na prac. stret.star._1.2.2018.pdf (217184)

                  INFRA Slovakia, s. r. o., v spolupráci 
s Pedagogickou fakultou UMB Banská Bystrica a Malíčkom

Vás srdečne pozývajú na odbornú medzinárodnú konferenciu.

HLAVA, RAMENÁ KOLENÁ PALCE alebo CELOSTNÝ ROZVOJ DIEŤAŤA (NIELEN)

V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Termín: 22.mája 2018 

Miesto: Hotel Hiliday Inn Žilina

Program: www.kafomet.sk/data_13/soubory/147.pdf

Prihláška: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddIVWK-0m4BBXY1NUzgD2nXFpaU2EDRanhUhpAT9nVBCK6kw/viewform

    Odkaz pedagogických myšlienok Márie Montessori pre súčasné vzdelávanie

Termín: 1. - 2. Februára  2018 

Miesto: Banská Bystrica

Prihlasovanie je už otvorené. Kapacita sympózia je obmedzená, preto s prihlasovaním zbytočne neváhajte.

goo.gl/forms/Tvnhd8Bw9Sg0ONdx1

Pozvánka

Pozvanka sympozium.pdf (459580

                             Priravované semináre v Košiciach  od  januára 2018

1.Nový zákon o OOÚ - povinnosti škôl a ŠZ od 25. mája 2018, termín: 15.1.2018, Mgr. Vladimír Pirošík

Nový zákon o OOÚ - povinnosti škôl a ŠZ od 25.5.2018 - KE.docx (30131)

2.Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 + Legislatívne zmeny 2018, termín: 29.1.2018, Ing. Pavol Kukučka

Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - KE.docx (36483)

3.Aktuálne témy v predprimárnom vzdelávaní v MŠ, termín: 23.2.2018, Dr. Viera Hajdúková, PhD

Aktuálne témy v predprimárnom vzdelávaní v MŠ 2018 - KE.docx (30966)

4.Pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie v školstve,  termín upresníme, Ing. Jarmila Belešová

5. Novela zákona o sťažnostiach; Tvorba,  použitie a zúčtovanie soc. fondu, termín upresníme, Ing. Oxana Hospodárová

                               V roku 2018 pripravujeme

1. Metodické návštevy - zmluvné obce SŠÚ Vinné

2. Pracovné stretnutie starostov zmluvných obcí - január 2018 - OcÚ Vinné

2. Pracovné stretnutia riaditeľov škôl a ŠZ - február 2018 - ZOS Michalovce

3. Talentárium žiakov I.st. základných škôl SŠÚ Vinné - február 2018 - ZOS Michalovce

4. Pracovné stretnutie riaditeliek a vedúcich ZŠS Vinné - marec 2018 - Zemplínska šírava penzión Juliana

5. Olympiády detí materských škôl a žiakov ZŠ SŠÚ Vinné - máj 2018

6. Pracovné stretnutie riaditeľov škôl a ŠZ - ZOS Michalovce - jún 2018

7. Metodické dnio pre učiteľov mŠ a ZŠ - OcÚ Vinné - máj, september 2018

                                             POZVÁNKA

              na kultúrne podujatie detí materských škôl SŠÚ Vinné

                                         " TALENTÁRIUM"

Termín: 23.11.2017

Miesto: ZOS Michalovce 

Začiatok: 9:00 hod.

Pozvánka _Talentárium nov.20107.pptx (356043)

                                        POZVÁNKA 

                                                       na 

pracovné stretnutie starostov obcí a riaditeľov škôl a ŠZ SŠÚ Vinné

Termín: 3-4.10.2017

Miesto: Muszyna, Hotel Klimek, Poľsko

Odchod: 7:00  z Michaloviec –  OC Zemplín 

Pozvánka

Snímka1.JPG (201729)
Snímka2.JPG (239152)

Odchod zo Sobranec: 6:15 hod. parkovisko za Kultúrnym strediskom

Odchod z Michalovciec: 7:00 hod. parkovisko Zemplín centrum

POZVÁNKA

na pracovné stretnutie riaditeliek materských škôl a zástupcov  v ZŠ s MŠ pre MŠ a riaditeľov základných škôl a ŠZ SŠÚ Vinné

Termín: 25.8.2017

Miesto: ZOS Michalovce 

Čas: 10:00 hod - riaditelia materských škôl

        13:00 hod. riaditelia základných škôl a ŠZ 

PozvánkaPozvánka _prac.str.riad. MŠ a ZŠ - august 2017.jpg (182698)

                       Smernica k lyžiarskym výcvikom

Materiál zverejnený na stránke ministerstva školstva:

„Návrh zmien súvisiacich s vytvorením systému odborného a metodického riadenia miest a obcí v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v školstve

vrátane podmienok na systematické vzdelávanie zamestnancov územnej samosprávy plniacich úlohy štátnej správy“.

Lyziarske vycviky_smernica2017.rtf (137268)

POZVÁNKA

        na pracovné stretnutie riaditeľov ZŠ, ZUŠ, CVČ SŠÚ Vinné

Termín: 14. júna 2017

Miesto:  OcÚ - SŠÚ Vinné 

Začiatok: 9:00 hod.

Pozvánka

      pozvánka_ZŠ, ZUŠ, CVČ_14. 6. 2017.pdf (306347)

                                                    POZVÁNKA 

                          na olympiádu žiakov základných škôl SŠÚ Vinné

                                                 

Termín: 26.mája 2017 

Miesto: ZŠ s MŠ Zalužice

Cieľová skupina: žiaci 2.st. základných škôl

Spoluorganizátori: ZŠ s MŠ Zalužice a obec Zalužice

Začiatok: 9:00 hod.

Pozvánka

Pozvánka Olympiáda II.st.ZŠ.pdf (362227)

Termín: 30.mája 2017 

Miesto: ZŠ Vyšná Rabnica

Cieľová skupina: žiaci 1.st. základných škôl

Spoluorganizátori: ZŠ Vyšná Rybnica a obec Vyšná Rybnica

Začiatok: 9:00 hod.

Pozvánka

Pozvánka Olympiáda I.st.ZŠ.pdf (347305)

                                                   POZVÁNKA 

                          na olympiádu detí materskácýh škôl SŠÚ Vinné

                                                  

Termín: 23.mája 2017

Miesto: Materská škola Nacina Ves

Cieľová skupina: detí materských škôl

Spoluorganizátori: MŠ Nacina Ves a obec Nacina Ves

Začiatok: 9:00 hod.

Pozvánka

Pozvánka Olympiáda MŠ.pdf (348201)

                   POZVÁNKA

na pracovné stretnutie riaditeľov škôl a ŠZ SŠÚ Vinné

Termín: 10. mája 2017

Miesto: Strážske

Začiatok: 11:00

Pozvánka

Pozvánka _prac.stret. riad.ZŠ.jpg (487526)

                             POZVÁNKA

na pracovné stretnutie riaditeľov škôl a ŠZ SŠÚ Vinné

Termín: 30. marca 2017

Miesto: OcÚ Vinné

Začiatok: 11:00

Pozvánka

Pozvánka _prac.stret. riad..jpg (239055)

      Kuchynský odpad bez zbytočnej evidencie            

    Prezradíme Vám tajomstvo. Ak zlikvidujete zvyšky jedál v certifikovaných GreenGood kompostéroch, kuchynský odpad u Vás vôbec nevznikne. Nemusíte teda viesť nekonečnú a náročnú evidenciu o nakladaní s odpadom.

Čítaj viac....

Likvidácia kuchynského odpadu.pdf (263058)

                                          POZVÁNKA

                       na kultúrne podujatie žiakov I.st. ZŠ SŠÚ Vinné

                                                

" TALENTÁRIUM"

Termín: 28.2.2017

Miesto: Z:OS Michalovce

Začiatok: 8:30

Pozvánka Pozvánka Talentárium ZŠ 2017.jpg (186303)

                                      POZVÁNKA                                                   

                                             na

 jednodňové pracovné stretnutie vedúcich zaridení školského stravovania

Termín: 22.2.2017

Miesto: Penzión Juliana- Zemplínska šírava

Začiatok: 8:00 hod.

Pozvánka Pozvánka _ prac.stret.vedúcich ZŠS.pptx 

                                            POZVÁNKA 

na pracovné stretnutie starostov/primátora zmluvných obcí SŠÚ Vinné

Termín: 18.1.2017

Začiatok: 10:00

Miesto: OÚ Vinné

Pozvánka prac. stretnutie 2017.pdf (208763)

                             Elektronická schránka v školách

Informácia o povinnosti mať zriadenú elektronickú schránku pre materské školy bez právnej subjektivity je uverejnená na webovej stránke NASES:https://www.nases.gov.sk/informacia-o-zriadeni-e-schranky-pre-materske-skoly/index.html.

Na uvedenom linku nájdete základné informácie, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa v oblasti elektronických schránok.

Rovnako na uvedenom linku nájdete kontakty pre prípadné ďalšie otázky.

Čítaj tu...

Elektr. schránky v školách.pdf (465391)

                    Usmernenie k postupu pri vyšetrení žiakov zo                                    sociálne znevýhodneného prostredia

Na základe požiadavky sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR list  generálneho riaditeľa SRŠ zo dňa 11.7.2016 s usmernením k postupu pri vyšetrení žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a informáciami v súvislosti so zmenami k evidencii a zberu údajov o žiakoch zo SZP s účinnosťou od 1.9.2016.

Potrebné plnenie úloh v zmysle usmernenia sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.

List  MŠ VVaŠ SR .pdf 

                        Schválený ŠVP pre primárne                                  vzdelávanie v materských školách

Minister školstva dňa 6. júla 2016 schválil Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2016-17780/27322:1-10AO. Tento ŠVP, spolu s osobitosťami tvorby školských vzdelávacích programov je uverejnený nahttps://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-skolsky-vzdelavaci-program/

Štátny vzdelávací programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách  bude záväzným pedagogickým dokumentom pre všetky materské školyzaradené v sieti škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2016.

Čítaj viac...

Schválený ŠVP pre PV od 192016.pdf (189354)

                    Prevádzka materskej školy                                            v čase letných prázdnin

Na základe žiadosti MŠVVaŠ SR Vám oznamujem, že generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva, Ing. Marian Galan, dňa 20. júna 2016 schválil pod číslom 2016-16696/24180:1-10A0 dokument Materská škola a školské prázdniny.

Tento materiál bude slúžiť pre riaditeľov materských škôl, ako aj riaditeľov základných škôl s materskými školami a spojených škôl, ktoré majú aj organizačnú zložku materská škola a tiež pre zriaďovateľov materských škôl a v neposlednom rade aj ako informatívny materiál pre zákonných zástupcov detí.

www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/

Prevádzka_MŠ_prazdniny.pdf (232331)

 

Vypracovanie školského poriadku v materskej škole

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamujeme, že generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva, Ing. Marian Galan, 31. mája 2016 schválil pod číslom 2016-15214/19662:1-10A0 materiál Vypracovanie školského poriadku v materskej škole.

Predmetný materiál bude slúžiť ako informatívny materiál pre riaditeľov materských škôl, ako aj riaditeľov základných škôl s materskými školami a spojených škôl,

ktoré majú aj organizačnú zložku materská škola pri vypracúvaní školských poriadkov príp. dodatkov k nim.

Materiál je dostupný na: 

www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/

Na vyššie uvedenom mieste budú postupne uverejnené aj ďalšie materiály. O ich uverejnení Vás budeme priebežne informovať.

6161_vyprac_sk_poriadku_ms.pdf (340549)

Vedenie triednej knihy v materskej škole

6082_triedna-kniha_jej-vedenie-v-ms.pdf (230866)

prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

5982_prijimanie_do_ms.pdf (540140)

Minister Plavčan otvoril celoslovenské stretnutie riaditeľov základných škôl

Riaditelia slovenských základných škôl sa stretli v týchto dňoch v Hornom Smokovci. Trojdňové zasadanie pléna Združenia základných škôl Slovenska otvoril minister školstva Peter Plavčan. 
   Riaditeľov a zástupcov slovenských základných škôl minister informoval o aktuálnom stave rozpracovania Programového vyhlásenia vlády a o ďalšom plánovanom postupe. Po oficiálnom úvode nasledovala takmer dvojhodinová diskusia, v ktorej sa venovali dôležitým problémom školstva, vzdelávania a ich možným riešeniam.
     K najpálčivejším témam patrila otázka prenesených kompetencií v školstve, integrácia detí a celospoločensky diskutované platy učiteľov.

Zo Spoločného školského úradu Vinné sa uvedeného stretnutia zúčastnili riaditelia: PaedDr. Viera Vajsová  ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce, Mgr. Michal Polák ZŠ Strážske, PaedDr. Anna Zásadná ZŠ Lastomír, PaedDr. Jarmila Gubaňárová - ZŠ Šamudovce, Mgr. Mária ivanová ZŠ Žbince, Mgr. Andrea Ivanová - ZŠ Petrovce n/L,   
 

                                                

     Žiadosť a prihláška na PV do materskej školy

 
Platné sú informácie MŠVVaŠ SR, ktoré sú zverejnené na stránke Ministerstva školstva VVaŠ SR (postup krokov na stránke Minsterstva):
- regionálne školstvo
- predprimárne vzdelávanie
- stanoviská a informatívne materiály
- prijímanie detí na PV v MŠ
 

www.minedu.sk/data/files/5982_prijimanie_do_ms.pdf 

 
List, ktorym odpovedal hlavny hygienik na  list MŠ VVaŠ o vydávaní potvrdení o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.

 

Rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva, Ing. Marian Galan, 1. apríla 2014 schválil pod číslom 2016-8139/4421:1-10A0 materiál „Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách“ (ďalej len „materiál“).Do 

Predmetný materiál bude slúžiť ako informatívny materiál pre riaditeľov materských škôl, ako aj riaditeľov základných škôl s materskými školami a spojených škôl, ktoré majú aj organizačnú zložku materská škola, na orientáciu v procedúrach, súvisiacich s prijímaním detí na predprimárne vzdelávanie.

Materiál je dostupný na:

www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/

5982_prijimanie_do_ms.pdf (540140)

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k spoločenskému a ekonomickému postaveniu pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve

čítaj viac...

Ministerstvo znížilo administatívnu záťaž pedagógov

Rezort zrušil rôzne typy dokumentov, školy môžu nahradiť školský vzdelávací program štátnym vzdelávacím programom.

Čítaj viac...

www.skolskyportal.sk/clanky/ministerstvo-znizilo-administrativnu-zataz-pedagogov

 

Parlament odobril nový spôsob voľby riaditeľa školy aj príspevky na lyžiarské výcviky

Zriaďovateľ školy môže povedať dvakrát nie.

Zriaďovateľ školy bude môcť s nomináciou na riaditeľa dvakrát nesúhlasiť. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú schválil parlament. Na jej základe sa zavádzajú aj príspevky na lyžiarske výcviky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Čítaj viac...

 Nový spôsob voľby riaditľa.pdf (179712)

www.ta3.com/clanok/1059361/draxler-chce-motivovat-zacinajucich-ucitelov-priplatkami-z-europskych-penazi.html

Materské školy v letnom režime

NAPRIEK BLÍŽIACIM SA LETNÝM PRÁZDNINÁM NEBUDÚ VŠETKY DVERE ŠKÔL ZAVRETÉ. PRESNEJŠIE, MATERSKÉ ŠKOLY PRECHÁDZAJÚ DO REŽIMU KEDY SA SÍCE PRERUŠUJE ICH PREVÁDZKA, NO NAPRIEK TOMU VYTVÁRAJÚ MOŽNOSTI NA UMIESTNENIE DETÍ.

Činnosť materských škôl sa prerušuje na minimálne tri týždne, počas ktorých priestory prechádzajú nevyhnutnú údržbou, opravami a čistením. V tom čase sa okrem iného dezinfikujú hračky a materiálne dovybavenie v triedach. V tom čase je zároveň pre zamestnancov materských škôl priestor napríklad na čerpanie letných dovoleniek. 

Tam, kde je samospráva zriaďovateľov viacerých materských škôl, vytvára možnosti na to, aby rodičia mohli svoje deti umiestniť práve do materskej školy, ktorá je v danom termíne otvorená. Rodičia o tom majú byť informovaní minimálne dva mesiace pred začiatkom prázdnin.