Koncepčná stratégia pracovného  plánu

                              v šk.r. 2014/2015

 

Stanovené priority pre školy v kontexte reformy:

1.Zosúladiť obsah vzdelávania s aktuálnymi požiadavkami praxe so zameraním na funkčnú gramotnosť Zvýšiť kvalitu edukácie a života

2.Zväčšiť  priestor na prezentovanie profilácie  a výsledkov školy

3.Zintenzívniť výkon špecializovaných činností

4.Zabezpečiť  efektivitu výstupu kontinuálneho vzdelávania  s  dôrazom na uplatňovanie  tvorivosti a inovácií

 

Personálne obsadenie

Odborní zamestnanci:

PaedDr Hlaváčová Zdenka, PhD- vedúca Školského úrad

PaedDr. Eva Matuchová

Koncepcia 2014-2015.pdf (696267)