Zmluvné obce SŠÚ

Desiatimi dodatkami sa počet účastníkov zmluvy k roku 2015 upravil na terajších 31 zmluvných obcí z okresov Michalovce a Sobrance, z ktorých 20 obcí je zároveň aj školskými úradmi  - Blatné Remety, Budkovce, Drahňov, Dúbravka, Hatalov, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Krčava, Lastomír,  Lesné, Nacina Ves,  Petrovce n/L, Poruba p/V, Remetské Hámre,  Slavkovce, Sliepkovce, Staré, Strážske, Šamudovce, Úbrež, Zalužice, Závadka, Zbudza, Žbince, Veľké Revištia, Vinné, Vŕbnica, Vyšná Rybnica, Vyšné Remety, Bežovce.

V priebehu desaťročia od zmluvy odstúpili obce Kusín, Oreské, Trnava pri Laborci, v ktorých sa školy vyradili zo siete.

Obec starosta obce kontakt e- mail
webové sídlo
video o obci
Budkovce Ján
Lorinc
6886792 obecbudkovce@centrum.sk
www.budkovce.sk/
Bežovce  MVDr.Luděk
Hamšík
6590219 oubezovce@lekosonline.sk
 
Blatné Remety Ľuboš
Sliško
6597235 bremety@gmail.com
www.blatneremety.sk/
Dúbravka MVDr.
Miroslav Eľko
6493112 obecdubravka@minet.sk
www.dubravka.obec.szm.com/
www.youtube.com/watch?v=YOyulatuCRY
Drahňov Tibor
Jasovský
6395388 obec.drahnov@gmail.com
www.drahnov.ocu.sk/sk/
Hatalov Vladimír
Kováč
6493284 obec.hatalov@gmail.com
 
Jovsa Mgr. Ľubica
Čornejová
6983380 lubi24cvpost.sk
www.jovsa.sk/
www.youtube.com/watch?t=12&v=HXRQM_bKhMA
Krčava Ing. Jozef
Hreňko
6599222 obeckrcava@lekosonline.sk
www.krcava.sk/
 
Kaluža Ing. Ján
Čuchran
6492117 urad@kaluza.sk
www.kaluza.sk/
Klokočov Ing. Monika
Hudáčková
6492112 obec@klokocovmi.sk
www.klokocovmi.sk/
Krásnovce MVDr. Tibor
Kostovčík
6422892 krasnovce@minet.sk
www.krasnovce.eu/
Lastomír Ľubomír
Šipoš
6887541 www.obeclastomir.sk/
www.youtube.com/watch?v=BCiGrF2gPhE
Lesné Peter
Bobík
6498233 obeclesne@gmail.com
www.lesne.sk/
Nacina Ves Anton
Šamdor
6498224 ocu-nacinaves@dalnet.sk
www.nacinaves.sk/
Poruba p/V Juraj
Kriška
6981220 poruba@poruba.eu
www.poruba.eu/
Petrovce n/L Ing. Štefan
Rovňak
6884211 obecpnl@obecpnl.eu
www.obecpnl.eu/
Remetské Hámre Michal
Pado
6595236 urad@remetskehamre.sk
www.remetskehamre.sk/
Strážske Ing. Vladimír Dunajčák 6491431 primator@strazske.sk
www.strazske.sk/sk/
Staré Agáta
Jesenková
6887041 obec.stare@minet.sk
www.obecstare.eu/kontakt.html
Sliepkovce Kamil
Minda
6493114 ou.sliepkovce@gecom.sk
www.obecsliepkovce.sk/
www.youtube.com/watch?v=S9XJvfKjo0o
Slavkovce Ing. Iveta Pavlíková 6493210 slavovce@minet.sk
www.obecslavkovce.sk/
Šamudovce Emil
Ircha
6424180 samudovce@vmx.sk
www.obecsamudovce.sk/
Úbrež MVDr. Jozef
Antonič
6596252 obecubrez@minet.sk
ubrez.ocu.sk/sk/
Vinné Ing. Marián
Makeľ
6871041 vinne@vinne.sk
www.vinne.sk/
Vrbnica Jaroslav
Tokár
6493282 obecvrbnica@centrum.sk
www.obecvrbnica.sk/
Vyšné Remety Ing. Martin
Dolinič
698010 vysneremety@lekosonline.sk
www.vysne-remety.sk/
Vyšná Rybnica František
Gejguš
6595238 vysnarybnica@lekosonline.sk
www.vysnarybnica.sk/
Závadka Ján Varga 6596225 ocuzavadka36@stonline.sk
www.zavadka.ocu.sk/sk/
Zbudza Matej
Havrila
6475121 ocu-zbudza@dalnet.sk
www.obce.info/slovensko/kosicky-kraj/okres-michalovce/zbudza/celok-zbudza
Zalužice Mgr. Gabriel
Viňanský
6886531 zaluzice@minet.sk
www.zaluzice.sk/
Žbince Ján
Jurko
6493106 zbince@minet.sk
www.zbince.sk/
       

www.obecpnl.eu/