ZUŠ a CVČ

zariadenie riaditeľ kontakt e mail 
webové sídlo
CVČ Mgr. Marta Kordeľová 6491107 kordelova@zoznam.sk
cvcstrazske.edupage.org/
ZUŠ Art. Peter Králik 6477344 peterkralik.art@gmail.com
www.strazske.sk/sk/index.php?page_ID=204