VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV

Dňa 27. 2. 2017 v ZŠ s MŠ F. J. Fugu vo Vinnom viac ako 50 učiteľov zo základných škôl Spoločného školského úradu so sídlom vo Vinnom pokračovali v získavaní aktuálnych informácií a overovaní svojich  vedomostí z oblasti čitateľskej gramotnosti. Vďaka RP MPC Košice, konkrétne lektorkám PaedDr. T. Komanovej a Mgr. D. Čtvrtníčkovej, naši pedagógovia sa môžu vzdelávať v akreditovanom vzdelávacom programe v rámci kontinuálneho vzdelávania priamo v našej územnej pôsobnosti. Prajeme im, aby získané spôsobilosti efektívne zúročili a využili v prospech rozvoja svojich žiakov.

Vzdelávanie

Metodický deň pre učiteľky materských škôl