Deň učiteľov

                          

    

 

              

 

 

Spoločný školský úrad oceňoval pedagógov.       

 

 S prvými jarnými kvetmi sme si pripomenuli odkaz   velikána pedagogiky Jána Amosa Komenského, 

     ktorý  bol hlboko presvedčený, že dobrá škola robí človeka lepším. 

  Tradícia Dňa učiteľov má v sebe svoje čaro a nemyslím    si, že rokmi by strácala na význame. 

Práve naopak, je nadčasová, pretože ako povedal už dávno 

     J. A. Komenský:  „ Učiteľ bude vždy ten, ktorý v spoločnosti vzbudzuje ducha slobodného  premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ 

                                 Čítaj viac....